Изберете причината за връзка с нашия отдел за обслужване на клиенти
Лични данни
Къде може да намерите модела на продукта и серийния номер
Серийният номер е посочен на гаранционната карта в документацията на уреда, а моделът на продукта може да се намери на първата страница на брошурата с инструкции, или можете да намерите сериен номер и модел на съответния етикет на самия уред.
За да видите къде да го намерите, изберете продуктовата линия:
Съгласие за обработка на лични данни
Разбирам и приемам съдържанието на Уведомлението за поверителност
Давам съгласие да получавам персонализирани маркетингови съобщения, свързани с Indesit и други марки на Whirlpool.